Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Jødeudryddelse

Uddrag af dokumenter i sagen om jøden Gotfried Firk, efteråret 1941. Gotfried Firks videre skæbne kendes ikke.

 

Resumé af undersøgelsen

 

Sigtede: FIRK, Gotfried Meiers søn, født 17. april 1897, bopæl Vene 7-3, Tallinn.

Anklage: Borger af jødisk oprindelse.

Undersøgelse: Det står klart på baggrund af forhørte vidners forklaringer, at Gotfried Firk har taget aktiv del i estisk offentligt liv og har holdt sig på afstand af jødisk selskab. Firk har frivilligt deltaget i Estlands frihedsskrig, senere været aktiv i hjemmeværnet og i Vaps-organisationen. I den kommunistiske tid har han hverken foretaget kommunistisk propaganda eller tilhørt det kommunistiske parti, men hjulpet troværdige estere til ansættelse. Har holdt sig borte fra den sidste mobilisering (: altså den sovjetiske mobilisering i sommeren 1941).

 

7. september 1941

/sign – ulæselig/

                      Konstabel

 

 

Gotfried Firks straf, 10. september 1941.

 

Tallinn-Nõmme

Det Politiske Politi

10. september 1941

Nr. 68

 

Til direktøren for Tallinns Centralfængsel

 

Det tyske sikkerhedspoliti /SD/ har med beslutning af 10. september d.å. idømt Gottfried Meiers søn Firk koncentrationslejr i otte måneder. Straffen påbegyndes den 10. september 1941.

/Roland Lepik/

leder af det Politiske Politi i

Tallinn-Nõmme præfektur

 

Tekst 18 | Oversigten over kildetekster | Tekst 20

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk