Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Sovjetunionen får baser i Estland

Uddrag af traktat om gensidig bistand mellem Estland og Sovjetunionen af 28. september 1939.

 

Artikel 1

De to underskrivende parter forpligter sig til at yde hinanden bistand af enhver art, herunder militær assistance, i tilfælde af direkte aggression eller trussel om aggression fra en europæisk stormagt mod de underskrivende parters havgrænser i Østersøen eller mod deres landegrænser gennem Republikken Letland samt endvidere mod de baser, som er omtalt i artikel 3.

 

Artikel 3

Republikken Estland giver Unionen af Sovjetiske Socialistiske Republikker ret til at have flådebaser på de estiske øer Saaremaa og Hiiumaa og i byen Paldiski, sammen med en række lufthavne til luftstyrker, til leje for en rimelig udgift. Den præcise placering af baserne og lufthavnene og disses udstrækning skal aftales ved gensidig overenskomst.

Af hensyn til forsvaret af de nævnte flådebaser og lufthavne har Unionen af Sovjetiske Socialistiske Republikker inden for det område, som afsættes til baserne og lufthavnene, ret til for egen regning at opretholde et begrænset antal sovjetiske hær- og luftstyrker op til et maksimum, som aftales ved en særlig overenskomst.

 

Artikel 4

De to underskrivende parter forpligter sig til ikke at indgå alliancer eller deltage i forbund rettet mod nogen af de underskrivende parter.

 

Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk