Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tyskbalterne får lov at rejse til Tyskland

Hemmelig protokol mellem Tyskland og USSR om overflytning til Tyskland af personer af tysk nationalitet fra den sovjetiske interessesfære. 28. september 1939.

 

USSR's regering vil ikke lægge hindringer i vejen for tyske borgere og personer af tysk nationalitet, der opholder sig i de territorier, som indgår i den sovjetiske interessesfære, hvis disse personer ønsker at begive sig til Tyskland eller til territorier i den tysk interessesfære. Den sovjetiske regering billiger, at flytningen af individer skal gennemføres af autoriserede repræsentanter for Tysklands regering sammen med designerede lokale embedsmænd. Ejendomsretten for de, der forlader områderne, vil ikke blive krænket.

Tysklands regering vil tage tilsvarende forholdsregler med hensyn til personer af hviderussisk eller ukrainsk afstamning, der er bosiddende i territorier, som befinder sig i den tyske interessesfære.

 

Tekst 13 | Oversigten over kildetekster | Tekst 15

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk