Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Afslutningen på frihedskrigen

Uddrag af fredsaftalen mellem Estland og Sovjetrusland, underskrevet i Tartu den 2. februar 1920.

 

Estland, på den ene side, og Rusland på den anden, begge bevæget af et oprigtigt ønske om at afslutte den krig, der er udbrudt mellem dem, har besluttet at indlede fredsforhandlinger og så hurtigt som muligt at indgå en retfærdig, ærefuld og blivende fred og har derfor udnævnt følgende befuldmægtigede:

 

Estlands demokratiske regering –

Jaan Jaans søn Poska, medlem af den grundlovgivende forsamling,

Ants Jaans søn Piip, medlem af den grundlovgivende forsamling,

Mait Aleksanders søn Püümann, medlem af den grundlovgivende forsamling

Julius Jüris søn Seljamaa, medlem af den grundlovgivende forsamling

Jaan Heinrichs søn Soots, generalmajor i generalstaben

og

Ruslands Socialistiske Føderative Sovjetiske Republiks Folkekommissærers Råd –

Adolf Abrams søn Joffe, medlem af de Alrussiske Arbejderes, Bønders, Røde Hærs og Kosakkers Repræsentanters Råds Eksukutiv-centralkomite og Isidor Emmanuels søn Gukovsky, medlem af kollegiet i Folkekommissariatet for Statsrevision.

 

De udnævnte befuldmægtigede har mødtes i Tartu og udvekslet fuldmagter, som blev fundet i god og passende form, og man er blevet enige om følgende:

 

Artikel 1

Krigstilstanden mellem de underskrivende parter skal ophøre fra den dato, hvor denne aftale træder i kraft.

 

Artikel 2

På grundlag af alle menneskers ret til frit at afgøre deres egene skæbner, der også omfatter retten til at adskille sig fra den stat, som de udgør en del af, en rettighed proklameret af Ruslands Socialistiske Føderative Sovjetiske Republiks regering, anerkender Rusland uden forbehold statens Estlands selvstændighed og autonomi og opgiver frivilligt alle suverænitetsrettigheder, som Rusland tidligere har haft over Estlands territorium og folk i kraft af den tidligere juridiske situation og i kraft af internationale aftaler, der, i forhold til sådanne rettigheder, ikke længere skal være i kraft.

Ingen forpligtelse i forhold til Rusland påhviler det estiske folk og territorium i kraft af, at Estland tidligere var en del af Rusland.

 

Artikel 5

I det tilfælde at Estlands permanente neutralitet bliver internationalt anerkendt, vil Rusland respektere og garantere denne neutralitet.

 

Artikel 15

Diplomatiske og konsulære forbindelser mellem Estland og Rusland vil blive etableret inden for et tidsrum, der nærmere vil blive fastslået i en efterfølgende aftale.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk