Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Gorbatjov om sit besøg i DDR i 1989

Michael Gorbatjov var generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti fra 1985-1991 og stod i spidsen for et forsøg på at reformere og åbne det sovjetiske samfund. Det var en udvikling, som også inspirerede reformtilhængere i Østeuropa, og dermed blev Gorbatjov en vigtig person i processen op til Murens fald. I oktober 1989 kom han til DDR's 40 års jubilæums fest i Berlin.

 

Uddrag fra Michail Gorbatschow: Wie es war: die deutsche Wiedervereinigung. Berlin 1999. Oversat af Torben Kitaj.

 

I september 1989 meldte spørgsmålet sig, om jeg skulle deltage i 40 års festlighederne i Berlin i forbindelse med DDR's. Situationen i DDR var temmelig tilspidset. Østtyskerne blev ved med at flygte uf af landet via Tjekkoslovakiet og Ungarn til Vesttyskland, og det var forbundet med mange diplomatiske forviklinger.

 

Jeg kendte til Erich Honeckers fjendtlige indstilling til perestrojka (reformerne  i Sovjetunionen), og at han mente, at han selv stod som den sande repræsententant for marxismen og i spidsen for modstanden mod min linie i gruppen af socialistiske stater. Jeg fortalte ham at vi havde brug for at reformere vores samfund.

 

Ved denne min sidste rejse til DDR lykønskede jeg mine DDR venner oprigtigt med deres resultater, men jeg talte mest i min festtale om de store forandringer, der fandt sted i Sovjetunionen. Om vores perestrojka og dens lære talte jeg med eftertryk. Jeg besluttede mig under påberåbelse af vores erfaringer åbent at sige: "Den der kommer for sent , bliver straffet af livet." Alle forstod, hvad jeg mente, bare ikke Honecker. Han havde for længst mister realitetssansen. 

 

Tekst 2 | Oversigten over kildetekster | Tekst 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk