Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Glæde over genforeningen?

Horst Köhler var forbundspræsident 2004-2010. Interviewet blev gennemført i anledning af den nært forestående 20-årsfejring af den tyske genforening i 2009. Super Illu er et kulørt østtysk magasin.

 

Uddraget er oversat af Torben Kitaj og stammer fra Super Illu nr. 17, 2008, side 10.

 

Horst Köhler: Glæde over genforeningen?

 

- Den 9. november 2009 vil der være gået 20 år siden Murens fald. Er det en glædens dag?

 

- Helt sikkert, for de fleste borgere i øst og vest. Glæde over, at østtyskerne fik den frihed og det demokrati, de havde kæmpet for, og over at vi nu kan leve i et forenet Tyskland.

 

- Skal sådan en dag også bruges til at minde om det uretssamfund, der var under SED?

 

- Ja for bevidstheden om det forsvinder tydeligvis. DDR var et uretssamfund, SED herredømmet var et diktatur, og der er ingen grunde til at græde tårer over det. Under alle omstændigheder vil det være naivt at tro, at fordi regimet nu er væk, så glider alt bare i smør. Der er mange graverende problemer, som vi ikke har løst endnu. Og nej, der findes ikke et bedre system end det demokratiske.

 

- I 1990 havde 77 % af østyskerne en positiv indstilling til den sociale markedsøkonomi, i dag [2008] er det kun cirka 20 %. Er det ikke et udtryk for en armod i vores samfundssystem?

 

- Det kommer an på mange ting. Østtyskerne havde ikke alle de goder, som vesttyskerne havde – frihed, rejsemuligheder, velstand. Men de havde nok en følelse af social sikkerhed, hvis de ikke var i konflikt med systemet. Idag hersker der mere usikkerhed overalt i tyskland. Tænk også på, hvilket brud murens fald indebar. Praktisk talt over nat skulle østtyskerne indstille sig på et helt andet økonomisk og politisk system, som for manges vedkommende tilmed var ensbetydende med arbejdsløshed. Samtidig er verden helt forandret siden 1990, og vi står overfor en stærk konkurrence fra Asien. Og desværre giver  fejltrin fra topchefers side mange gange også grund til mangel på forståelse og skuffelser. Vi må gøre os mere umage med at forklare, hvad den sociale markedsøkonomi går ud på. Det skylder vi, for der er ingen andre systemer, som kan generere så megen velstand til alle.

 

Tekst 10 | Oversigten over kildetekster | Tekst 12

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk