Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Politisk uacceptabelt

Den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier fra SPD forholder sig i dette interview til den russiske annektering af Krimhalvøen fra Ukraine i foråret 2014. Interviewet blev bragt i Die Zeit 16. april 2014.

Det er oversat i uddrag af Torben Kitaj og kan læses i sin helhed her: http://www.zeit.de/2014/17/russland-ostukraine-frank-walter-steinmeier.

 

- Hr. minister, Europa gennemlever lige nu den farligste krise siden anden verdenskrigs afslutning. Har konflikten i Europa fanget Dem på den forkerte fod?

- Det virkede helt udelukket, at vi syv årtier efter afslutningen af anden verdenskrig i løbet af få uger skulle blive konfronteret med en politik, som med vold vil ændre grænser.Det må ikke blive et eksempel andre steder i Europa eller verden.

 

- Hvorfor er denne krise kommet sådan bag på Dem?

-  Forbindelserne mellem Rusland og EU er gået op og ned i de sidste femten år. Men efter adskillige år med voksende økonomisk samarbejde med Rusland og et ikke altid konfliktfrit men dog holdbart politisk samarbejde havde jeg ikke set, at der ville komme en tilbagevenden til gamle  mønstre  med en sikring af geopolitiske interesser ved hjælp af militær magt.

 

- Putin har nu annekteret Krim. Har magten sejret over retten?

- Ja det er tilfældet på Krim. Ruslands handling er helt uacceptabel og den strider mod folkeretten. Nu kommer det an på, at forbindelserne mellem de europæiske stater ikke bliver smittet af Ruslands måde at agere på.

 

[...]

 

- Hvor er De ikke gået ind for stærkere sanktioner mod Rusland?

- Vi har gjort vores synspunkter meget tydeligt gældende overfor russerne og understøttet dem med sanktioner. Men det gælder ikke om at gå ind i en konkurrence om offentlige erklæringer, derimod i processen at holde døre åbne i begge retninger. Det synspunkt ligger bag vores strategi. om det så er en farbar vej vil vise sig i drøftelserne mellem Ukraine, Rusland, EU og USA. Rusland kan ikke være i tvivl om, at der vil  komme en tydelig reaktion, hvis de går videre end Krim.

 

[...]

 

- Mange i vesten hævder, at Ukraine kun kan blive beskyttet, hvis NATO optager dem som medlem?

- Dem, der har det synspunkt, bør overveje situationen i Ukraine grundigt. Jeg kender de politisk ansvarlige fra mange møder og ved, at de har mange andre ting at tage sig af og ikke har den store interesse i, at gøre en særdeles omstridt NATO indtræden til genstand for en politisk debat lige nu. Helt ærligt, så ser jeg på den sag lige som den amerikanske præsident, jeg kan ikke se Ukraine på vej ind i NATO.

 

Tekst 34 | Oversigten over kildetekster | Tekst 36

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk