Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

D-marken kommer

Forbundskansler Kohls tale i tysk tv den 1. juli 1990, da valutaunionen mellem de to Tyskland trådte i kraft. Det var et afgørende skridt på vejen mod genforeningen.

 

Uddrag oversat af Torben Kitaj fra http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/opfer/Start/Detail/id/593879/page/3.

 

Kære landsmænd

Det er kun få uger siden, at aftalen om en valuta-, erhvervs- og socialunion mellem Forbundsrepublikken Tyskland og DDR blev undertegnet. Fra i dag af er den trådt i kraft. Det er det afgørende skridt på vejen mod en enhed mellem vores to lande, en stor dag i den tyske nations historie. Nu bliver enheden til virkelighed på en måde, så alle tyskere kan mærke det i deres dagligdag.

 

Aftalen er et udtryk for solidariteten mellem tyskerne. Tyskerne i Forbundsrepublikken og i DDR er nu igen uafvendeligt forbundet med hinanden. De er det gennem den fælles valutaunion og gennem den fælles aftale om at have en social markedsøkonomi. De vil også snart opleve det i en fri og forenet stat.

 

Tyskerne kan nu også igen besøge hinanden. Fra i dag af gælder den frie ind- og udrejse mellem de to stater. Vi glæder os over, at det efter 40 års venten  nu kan lade sig gøre. Men vi tænker også på alle dem, der mistede livet ved muren og dens pigtråd.lre familierne. Jeg tager de bekymringer meget alvorligt. Jeg vil bede mine landsmænd i DDR om at gribe chancen, lad jer ikke bremse af vanskelighederne her i begyndelsen. For at nå det store mål med den tyske enhed må vi i Forbindsrepublikken også bringe ofre. Et folk som ikke er parat til det, har for længst mistet sin moralske styrke.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk