Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

En fejlbeslutning

Oskar Lafontaine var kanslerkandidat for SPD og meget kritisk over for den hurtige genforeningsproces. Han blev senere finansminister i den rød-grønne regering fra 1998-2005 og har desuden været formand for SPD.

 

Interviewet blev bragt i Der Spiegel nr. 22, 1990 og er her oversat i uddrag af Torben Kitaj.

 

En eminemt fejlbeslutning – interview med Oskar Lafontaine.

 

”Det der ikke hænger sammen økonomisk kan ikke være rigtigt politisk. Forbundskansleren har handlet på trods af råd fra sine egne ministerier, fagøkonomer og den tyske nationalbank. På hvilket grundlag spørger jeg. Den beslutning skal til eftersyn. For at beskytte DDR virksomhederne bør afgifter, told og skatter ophæves, så den vestlige import bliver dyrere”.

 

- Men i DDR går alle ind for den radikale kur, ligesom Kohl?

 

”Jeg kan ikke acceptere en radikal kur. Alle der har deres på det tørre kan foreslå en radikal kur, når de har bolig og arbejde. Der er givetvis store forventninger i DDR til indførelsen af D-marken, som det så letsindigt blev lovet i valgkampen i marts. Man kan ikke forvente, at en befolkning, som i årtier ikke har levet under markedsøkonomiske vilkår, har overblik over konkurrencesamfundets måde at virke på. Det er en opgave for politikerne, som her har svigtet helt eklatant.”

 

- Men flygtningestrømmen ud af landet er dog ophørt?

 

”Den er ikke stoppet, og vi må ser, hvordan det kommer til at gå”.

 

Tekst 6 | Oversigten over kildetekster | Tekst 8

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk