Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Det tyske Europa

Sociologen Ulrich Beck har været en af de fremmeste debattører i diskussionen om Tyskland og EU’s udvikling. I en nylig bog, Das deutsche Europa, fremførte han sine synspunkter i relation til den græske gældskrise.

Oversat i uddrag af Torben Kitaj fra Ulrich Beck: Das deutsche Europa. Edition Suhrkamp Digital 2012.

 

Kommer man i fremtiden til at betale med drachmer i Grækenland eller med D-mark i Tyskland?  Eller kommer vi til at grine over den slags dystre scenarier, fordi krisen for længst er overstået og det politiske Europa er gået styrket ud af krisen? At man overhovedet kan stille den slags spørgsmål og famler rundt i en tåge af uvished, siger vel noget om Europas flydende situation og den risiko, der er forbundet hermed.   

 

Alle ved det, men at sige det højt er at bryde med et tabu: Europa er blevet tysk. Ingen har ønsket det sådan, men når vi står ansigt til ansigt med euroens mulige sammenbrud er den økonomiske magt Tyskland i en situation, hvor den politiske magt er gledet Tyskland i hænde. Den engelske historiker Timothy Garton Ash skrev herom i februar 2012:

 

"I 1953 holdt Thomas Mann en tale til studenterne  i Hamborg, hvor han manede dem til ikke at stræbe efter et "tysk Europa" men mod et "europæisk Tyskland". Denne formel blev gentaget i det uendelige i genforeningsdagene. Men nu oplever vi en ny variant, som kun få havde forudset, nemlig et europæisk Tyskland i et tysk Europa".

 

Tekst 27 | Oversigten over kildetekster | Tekst 29

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk