Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Landsbyerne forsvinder

Den demografiske udvikling i Tyskland, hvor kvinderne føder omkring 1,3 barn i snit, og landområderne affolkes, bekymrer politikerne. En af de forskere, der har interesseret sig mest for problematikken er Stefan Kröhnert fra Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Han gav den 28. december 2012 et interview om problemstillingen tilSüddeutsche Zeitung.

Interviewet er her oversat i uddrag af Torben Kitaj og kan læses i fuld længde via dette link: http://www.sueddeutsche.de/politik/demografie-in-deutschland-doerfer-werden-verschwinden-1.1555594.

 

- Befolkningstallet i de østtyske landområder og flere andre steder i Tyskland falder stærkt i disse år. Er den tyske provins ved at uddø?

 

- Det er rigtigt, at det er en tendens til, at folk søger væk landet og ind til metropoler som Hamborg, München og Frankfurt. Alligevel skal man være forsigtig med at forholde sig ukritisk til befolkningsprognoserne.

 

- Hvorfor?

 

- Fordi de baserer sig på fortiden. Det er selvfølgelig fornuftigt nok, men man risikerer at overse brud på trenden. Og det sker nemlig hele tiden. I 1990’erne flyttede folk på landet. Nu er storbyerne blevet attraktive. En trend kan altså forandre sig. Også byer, som i dag oplever stor afvandring, kan ende med at stabilisere sig på et lavere niveau. Til gengæld kan det så være, at de omliggende landsbyer mister beboere.

 

- Der er altså dystre udsigter for landsbyerne?

 

- Man er nødt til at se på forskellene. Der er ingen grund til at bekymre sig om landsbyerne i nærheden af storbyerne, Og der vil være provinsbyer, hvor livet blomstrer. Byer som Weimar f.eks. med gymnasium, et levende kulturliv og arbejdspladser. Det er ude i de mere isolerede alndbyer, problemet er mest synligt. Der hvor der ikke er nogen jobs, offentlig transport og attraktive fritidstilbud. Derfor flytter de unge og de ældre uddør.

 

[...]

 

- Tyskerne bliver ældre og ældre. Men i en by som München oplever man jo ikke, at alderssammensætningen ændrer sig. Hvordan kan det være?

 

- Ældringen af befolkningen finder især sted på landet. Storbyer er en magnet for unge fra ind- og udland. Byerne vokser og tilflytningen af unge sørger for, at alderspyramiden ikke ændrer sig så meget der. Alligevel bliver der også i storbyerne flere og flere ældre. De forsvinder jo ikke andre steder hen.

 

- Bayerns ministerpræsident Horst Seehofer har for nogle år siden  nedsat et fremtidsråd. Udfordringen er, at storbyerne kræver flere ressourcer , fordi det er der virksomhederne vokser. Skal provinsen så overlades til sig selv?

 

- Politikerne må sørge for livskvaliteten for alle. Der tilflyder faktisk landområderne en del ressourcer uden at det får nævneværdig effekt eller bremser befolkningsafvandringen. Skattepenge kan ikke fordeles med en vandkande, sådan at alle samfund får erhvervsområder, byggepladser eller legepladser, uanset om nogen bruger dem.

 

Tekst 28 | Oversigten over kildetekster | Tekst 30

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk