Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

De grønnes succeshistorie

I Baden-Württemberg hedder ministerpræsidenten siden 2011 Winfried Kretschmann. Han er den højst placerede grønne politiker i Tyskland og står i spidsen for den første grøn-røde delstatsregering i landet. I et interview i martsudgaven af månedsmagasinetCicero gav han i 2013 et indblik i sine værdier. Interviewet er oversat i uddrag af Torben Kitaj.

 

 - Hvilken politik står De Grønne for?

- Det vigtigste socialpolitiske tiltag er  efter min mening heldagsskolen. Det er hundrede gange vigtigere end alt andet for at forhindre samfundet i at falde fra hinanden. De Grønne skal have et socialt  frihedsbegreb, som forudsætter, at folk selv kan tænke og tage kontrol over deres eget liv. Det er afgørende for et samfunds sociale ansigt, at det kan sikre en uddannelse fra starten. Vi skal afstå fra rene paternalistiske sociale programmer. Vi ønsker, at folk selv kan kunne  tænke og handle.

 

- Er De Grønne overhovedet et parti, der går ind for frihed?

- Vi har altid set os selv som et borgerretsparti og været for individuelle frihedsrettigheder. Også menneskerettigheder har altid været vigtige for os. Men frihedsbegrebet er altid blevet forbundet med boget konservativt. De Grønne har en stærkt økologisk side. Derfor er vi i høj grad følsomme overfor markedssamfundets alt for voldsomme kræfter og ønsker os klare regler.

 

- Lige netop i Baden-Württemberg diskuteres lige nu et forbud mod at drikke alkohol på offentlige steder. Det er da et indgreb i friheden?

- Frihed betyder lige siden Kant noget andet end frihed til hvad som helst. Udover Hannah Arendt har jeg en anden filosofisk ledestjerne, nemlig Jeanne Hersch. Og hun har været med  til at forme frihedsbegrebet: Der findes ingen frihed uden ansvar. Hvad skal vi stille op med en frihed, hvor man ikke påtager sig et ansvar for, hvad man gør? Så kan det jo være lige meget.

 

- Der findes jo også politireglementer?

- Ja men det handler jo ikke om, at vi vil forbyde folk at drikke alkohol på offentlige steder eller at de drikker sig fulde. Det har jeg da også selv gjort.  Det handler om, når folk går til yderligheder, og det offentlige rum bliver til et sted, hvor borgerne bliver nervøse og ikke vil være. Det er et dtort kulturelt fremskidt, at folk skal kunne færdes trygt og sikkert overalt. [...] At beskytte det offentlige rum er en frihedshandling.

 

- Deres frihedsbegreb er blevet kritiseret af andre grønne?

- De unge grønne har sagt om det med at drikke alkohol på offentlige pladser, at vi ønsker at indskrænke friheden og tolerancen. Sådan en opfattelse af frihed kan jeg kun ryste på hovedet af. Som det skal være en ret at svine offentlige pladser til med urin, larm og det der er værre. Sådan et frihedsbegreb går jeg ikke ind for.

 

Tekst 29 | Oversigten over kildetekster | Tekst 31

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk