Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

At gå baglæns

Den tredje store koalition blev dannet i 2013, og det lykkedes hurtigt SPD at få rullet nogle af de seneste ti års reformlove tilbage på en måde, som fik en del kommentatorer til at tale om, at tiden blev skruet tilbage. Det gælder også denne lederartikel i Die Weltfra den 31. marts 2014.

Lederen er oversat i uddrag af Torben Kitaj og kan læses i fuld længde her: http://www.welt.de/print/welt_kompakt/debatte/article126380835/Im-Rueckwaertsgang.html.

 

Tilbage til fremtiden. Sådan kunne en overskrift over den seneste uges tyske indenrigspolitik lyde. Den, der følger tysk politik og debatten mellem borgerne, kommer hurtigt til at føle sig på en tidsrejse. Om det handler om pensionsalder på 63 år, om mindsteløn eller studentereksamen efter 12 år skole, så er regeringen i gang med at skrue tiden ti år tilbage. Det er som landet nu har sluttet en cirkel og er tilbage ved start. Mange ressourcer bliver brugt på at lave om på reformerne. Alt skal nu være, som det var engang,  det er budskabet. Fordi vi nu har råd til det, fordi det går os godt, lyder den fejlagtige antagelse.  De virkelige udfordringer forsvinder ud af syne. Men hele landets fremtidssikring står på spil i det der foregår.

 

Den, der har arbejdet hele sit liv, skal fremover kunne få pension som 63 årig. Det har regeringen besluttet, og dermed har den rullet sin egen pensionspolitik tilbage. Det var først i 2007, det lykkedes for Merkel og den daværende socialdemokratiske arbejdsminister Franz Müntefering at få forhøjet pensionsalderen fra 65 til 67 år.  Den skulle træde i kraft i sommeren 2012. Nu mindre end to år senere kommer så det modsatrettede signal på trods af alle befolkningsprognoser. Eksperter forudser, at i løbet af ganske få år vil alle erhvervsaktive i dette land skulle forsøge i gennemsnit en pensionist. I stedet for at folk siger, at de fremover formentlig kommer til at leve to år længere, og derfor må arbejde to år mere, tegner regeringen nu et billede, hvorefter man har ret til sin velfortjente hvile allerede som 63 årig. Omkostningerne ved at skulle forsørge en større aldrende befolkning vil stige. Regeringen udskyder problemerne ved at give valggaver. En pensionsalder på 63 år kommer til at belaste de offentlige finanser i årtier frem.  

 

Tekst 30 | Oversigten over kildetekster | Tekst 32

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk