Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

For mange goder

Den store koalition fra 2013 lagde ud med at indfri en række valgløfter, som gav anledning til bekymring om, at den bare ville dele milde gaver ud. Kommentatoren i Die Zeit fra den 1. april 2014 er en af dem. Teksten er oversat i uddrag af Torben Kitaj og kan læses i fuld længde her: http://www.zeit.de/2014/14/reformrausch-schwarz-rote-regierung.

 

En så venstreorienteret poltik, som den vi er vidne til i øjeblikket, har vi ikke set i Tyskland i årtier. Indenfor et par uger har regeringen indført kvindekvoter i bestyrelser, pensionsalder på 63 år, en opbremsning af huslejerne og nu kommer også mindstelønnen. Det skete ikke engang under den rød-grønne regering (1998-2005). Hvert enkelt af disse skridt er tilstrækkeligt til at fremprovokere en debat om Tyskland økonomiske morads.

 

[...]

 

Valgkampen havde to uofficielle overskrifter: Retfærdighed(SPD) og stabilitet (CDU).  Nu efter nogle måneder viser det sig, hvad meningen var. Begge partier forstår retfærdighed sådan, at trofaste ældre vælgere skal begunstiges. Det særlige for problem for CDU/CSU er, at de opfylder løfterne til disse vælgere, men at stabilitet samtidig bliver det samme som stilstand, flegmatisme og ideforladthed.

 

[...]

 

Vil der nødvendigvis komme dårlige love ud af dårlige valgløfter? I øjeblikket er mange regeringstilhængere stolte over, at det lykkes at få vedtaget mange nye love. Især socialdemokraterne, som blev så udskældte for deres politik under den rød-grønne regering, er nu højfornøjede. Det styrker angiveligt demokratiet, og vælgerne får kun i ringe omfang at vide, at der vil være bagdele for kommende generationer ved de vedtagne love.

 

Tekst 37 | Oversigten over kildetekster | Tekst 39

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk