Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tysklands chancer skal udnyttes

Efter syv år med en rød-grøn regering gik CDU-CSU til valg med en ny kanslerkandidat: Angela Merkel, og et nyt program: Tysklands chancer skal udnyttes. Vækst. Arbejde. Sikkerhed.

Teksten er uddrag af valgprogrammet og er oversat fra tysk af Torben Kitaj. Hele programmet kan ses her: 

http://www.kas.de/upload/ACDP/CDU/Programme_Bundestag/2005-2009_Regierungsprogramm_Deutschlands-Chancen-nutzen_Wachstum-Arbeit-Sicherheit.pdf

 

Syv år med en rød-grøn regering har ført Tyskland ind i en dyb krise. Det sociale, økonomiske og finansielle fundament er i akut i fare. For første gang i over 50 år er Tysklands duelighed, borgernes velfærd og garanti fot at have en medandel i de almindelige fremskridt og den sociale sikkerhed genstand for store spørgsmål. Det er uden tvivl rigtigt, at roden til mange problemer rækker langt tilbage i tid, men den fejlagtige politik under de rød-grønne har dramatisk forværret problemerne.

 

Tyskland har under de rød-grønne tabt sin økonomiske dynamik. Den gennemsnitlige vækst i de sidste syv år har været det halve af , hvad den var i periode 1990-1998.

 

Tyskland tærer nu på sin substans, og vi har massearbejdsløshed. Alene i løbet af de sidste tre år har vi mistet 1,5 mio. arbejdspladser. Knap fem millioner mennesker er officielt arbejdsløse, det højeste tal i Forbundsrepublikkens historie. Hertil kommer 1,3 mio. mennesker, som er i jobtilbud og flere hundrede tusinde, som har trukket sig ud af arbejdsmarkedet i skuffelse. Antallet af langtidsledige og ungdomarbejdsløse er steget langt over den gennemsnitlige  stigning i arbejdsløsheden. Ingen andre steder er der så få over 55 år, som stadig er ude på arbejdsmarkedet. Ingen andre steder er der så ufaglærte, som ikke kan finde fast arbejde. Arbejdsløsheden i det østlige Tyskland er dobbelt så høj som i den vestlige del.

 

[...]

 

De rød-grønne havde chancen. De udnyttede den bare ikke. Værre endnu var det, at mange mennesker havde så store forventninger til den rød-grønne regering, men de blev bitterligt skuffede. De syv år med de rød-grønne var syv tabte år for vores land. Den nu månedslange tid uden en handlekraftig regering har yderligere skærpet den økonomiske krise. Socialdemokraternes og De Grønnes valgprogram er bagudskuende , ufinansieret og useriøst. Kun under CDU-CSU's lederskab har Tyskland en chance for at føre  en bedre politik.

 

[...]

 

Af disse grunde beder vi vælgerne om mandat til at:

  • føre en politik, som vil sikre og skaffe arbejdspladser. For os er det vigtigste at få flere mennesker i arbejde.   Massearbejdsløsheden forhindrer millioner af mennesker i tage del i samfundslivet, undergraver den sociale sikkerhed og statens indtægtsgrundlag. Vi vil alle de skridt vi kan for at bevare og skaffe arbejdspladser.
  • føre en politik, som giver vores børn bedre fremtidsudsigter. Vi føler os forpligtede til at kunne give vores børn og børnebørn en optimal start på livet med orden i vores husholdning og et førsteklasses undervisningssystem. Vi kan ikke lade stå til, så vores børns og familiers udfoldelsesmuligheder bliver indskrænket og vi kommer til at belaste kommende generationer. Vi vil derfor gøre alt for at give vores børn en god og sikret fremtid.

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk