Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Agenda 2010

Forbundskansler Gerhard Schröder fremlagde i en tale i den tyske Forbundsdag en række forslag samlet under overskriften Agenda 2010. Forslagene byggede på den såkaldte Hartz-kommisions arbejde, især Hartz IV-forslagene var centrale i Agenda 2010. Talen blev holdt den 14. marts 2003.

Oversat i uddrag af Torben Kitaj fra http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3973&language=german.

 

Vi befinder os i en situation, hvor politikerne må handle for at genvinde tilliden.

 

Vi skal forbedre rammebetingelserne for at skabe vækst og mere beskæftigelse.

 

Jeg vil fremlægge forslagene punkt for punkt, og gennemgå hvilke tiltag regeringen mener kan føres ud i livet for at styrke konjunkturerne og husholdningerne, arbejdspladserne og erhvervslivet samt den sociale sikkerhed i alderdommen og ved sygdom.

 

Vi vil forkorte den periode, man kan modtage offentlige ydelser i. Vi vil kræve, at den enkelte tager mere ansvar for sit eget liv og yder mere. Alle samfundets kræfter skal yde mere: arbejdsgivere og lønmodtagere, selvstændige og pensionister. Vi kommer alle sammen til at påtage os en kæmpe- mæssig fælles indsats for at nå disse mål.

 

Men jeg er helt sikker: vi når dem.

 

[...]

 

Mine damer og herrer, jeg har sagt, at vores stikord er "Mod til forandring". Og vores tyske ansvarlighed for hele Europa tilsiger os, at vi må være parate til at gennemføre disse forandringer. Enten moderniserer vi os og det som en social markedsøkonomi eller også bliver vi moderniseret i kraft af markedskræfterne, og det bliver en måde, så det sociale bliver fortrængt.

 

Vores socialsystem har ikke ændret sig i 50 år. I mange tilfælde fører socialpolitiske instrumenter til både uretfærdighed og unødig belastning af arbejdsomkostningerne i virksomhederne. Omkostninger som ligger udenfor løn er steget fra 34 procent til 42 procent mellem 1982 og 1998.

 

Det får kun en konsekvens: det er tvingende nødvendigt at ændre og forny socialstaten. Og det handler ikke om at give den dødsstødet, men udelukkende om at kunne bibeholde substansen i socialstaten.  Derfor har vi brug for gennemgribende forandringer.

 

[...]

 

Vores Agenda 2010 indeholder indeholder gennemgribende strukturreformer, som vil bringe Tyskland tilbage til velstand og arbejde og igen i spidsen for samfundsudviklingen.

 

Tekst 22 | Oversigten over kildetekster | Tekst 24

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk