Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Schröder træder til

Den 10. november 1998 holdt socialdemokraten Gerhardt Schröder sin tiltrædelsestale i Forbundsdagen. Her er talen gengivet i uddrag, oversat af Torben Kitaj.

Talen kan også findes på engelsk her: http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3792.

 

Foran os ligger gevaldige opgaver. Menneskene forventer af os, at der bliver ført en bedre politik. Vi ved, at økonomisk ydeevne er begyndelsen på alt. Vi skal:

 

  • modernisere stat og økonomi
  • genetablere social retfærdighed
  • udbygge det europæiske samarbejde socialt og politisk, sådan at den fælles valuta kan blive en succes
  • drive den tyske enhed længere frem

Og så skal vi først og fremmest sørge for, at arbejdsløsheden bliver formindsket og at eksisterende arbejdspladser bliver bevaret og nye komme til. Derfor har vi brug for nye virksomheder, nye produkter, nye markeder. Hurtigere innovation, en bedre uddannelse og en skatte og afgiftspolitik, som stimulerer arbejdsindsatsen.

 

Denne regering vil tage byrderne på sig. Og den vil mobilisere vores lands skabende kraft. De betingelser vil står overfor er alt andet end gunstige. Den afgående regering har efterladt alt andet end et færdigt hus til os.

 

[...]

 

Vi har sagt, at vi ikke vil gøre alt anderledes, men at vi vil gøre det bedre. Det er der, vi holder os til. Det siger vi til dem, som vil genoptage slagsmålene fra valgkampen, og som igen maler et sort billede og udsender pessimistiske signaler, som har forhindret dette land længe nok i at tage skridt til en tilpasning til virkeligheden,

 .....

 

Dette magtskifte er også et generationsskifte i vores nations liv. I højere og højere grad bliver vores land ledet af folk, som ikke umiddelbart har oplevet den anden verdenskrig. Det vil være at misforstå det at tro, at vi dermed ikke længere vil leve op til vores historiske ansvar.

 

[...]

 

Vi har oplevet og været med til det kulturelle opbrud fra genopbygningen efter 2. Verdenskrig. Mange af os var aktive i borgerretsbevægelserne i 1970'erne og 1980'erne, De tidligere borgerretsgrupper i DDR, som sammen med de østtyske socialdemokrater gennemførte den fredelige revolution, er også en del af denne regering. Vores generation følger traditionen for civil courage. Vi er vokset op med et opgør med autoritære strukturer og med at afprøve nye samfundsmæssige og politiske modeller.

 

Tekst 18 | Oversigten over kildetekster | Tekst 20

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk