Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Energireformen

Energiforsyningen er et meget vigtigt og følsomt område, og da Tyskland hverken har betydelige olieforekomster eller kernekraft at trække på på længere sigt, skal der findes alternativer.

Økonomi- og energiminister Sigmar Gabriel fra SPD fremlagde regeringens udspil til en energireform den 27. juni 2014. Oversat i uddrag af Torben Kitaj fra http://www.bmwi.de/DE/Presse/reden,did=644548.html.

 

Mine damer og herrer.

 

Jeg tror at vi med vedtagelsen af den foreliggende energireform har lagt den første byggesten til igen at få den tyske energiomvæltning på rette spor. Det hører med til historien, at energiomvæltningen i de seneste år har haft flere byggepladser. Energiomstillingen har igennem nogle år koster en merudgift på mere 10 mia euro. Siden 2010 er omkostninger steget med 200 procent. Trods den dyre udbygning af den vedvarende energi måtte vi konstatere, at der skete en stigning i udlednigen af CO2 fra kulfyrede værker. Vi har et el marked, hvor der ikke længere er nogen tilskyndelse til at bygge nye kraftværker. Endvidere er en mangelfuld udbygning af strømnettet og den manglende sammenhæng med det øvrige energinet også værd at bemærke.

 

Ovennævnte faktorer beskriver tingenes tilstand på energimarkedet i de senere år, men det viser også, at der er mange ubesvarede spørgsmål.  I for lang tid har vi politikere,  interessenter og medier viderebragt et billede af, at det bare gjaldt om hurtigst muligt at udbygge den vedvarende energi. Sandheden er, at det ikke gælder om at gøre det hurtigst muligt, men derimod jo mere planlagt jo bedre.

 

[...]

 

Med vores energiomstilling viser vi, at en højtudviklet økonomi som den tyske kan frigøre sig fra atomkraft og fra fossil energiforsyning uden at det går ud over den erhvervsøkonomiske succes.  Men det er kun hvis vi kan vise, at det kan lade sig gøre, at andre vil følge efter os, Kun på den måde vil energiomstillingen give mening i forhold til klimapolitikken. Vi kan jo ikke udvikle en særlig tysk energiløsning, men vi kan forsøge at vise, at beskyttelse af klimaet og sikring af arbejdspladser og økonomisk rentabilitet kan lade sig gøre.  Det vil vi prøve på i Tyskland.

 

Tekst 20 | Oversigten over kildetekster | Tekst 22

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk