Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Opbrud 89 – Neues Forum

Neues Forum var en af de mest markante grupper, som i 1989 markerede sig kritisk i forhold til DDR-styret. I september 1989 publicerede gruppen sit arbejdsgrundlag i form af en dokument med ovenstående titel.

 

Aufbruch 89 - Neues Forum. Gründungsaufruf des Neuen Forums, 10. september 1989. Oversat i uddrag af Torben Kitaj fra http://www.ddr-wissen.de/wiki/ddr.pl?Text_Aufbruch_89.

 

I vores land er kommunikationen mellem stat og samfund åbenlyst helt ødelagt. Beviser herfor er den udbredte modløshed og trækken sig tilbage til den private sfære og den massive udvandring.

 

Den slags flugt ud af landet sker andre steder på grund af nød, sult eller vold. Det er der ikke tale om her til lands.

 

Den ødelagte forbindelse mellem stat og samfund lammer vores samfunds skabende og produktive potentiale og forhindrer løsning af de presserende lokale og globale opgaver.  Vi hensætter os selv i dårligt humør og passivitet på trods af, at der er vigtige sager at tage sig af for vores egne liv, vores land og menneskeheden.

 

[...]

 

Der er brug for en demokratisk dialog for at kunne indse disse mangler og modsætninger og hæve dem op over varetagelsen af særinteresser. Dialogen er også vigtig for at retsstatens opgaver, kulturen og erhvervsudviklingen. Vi må i hele landet og i fællesskab drøfte disse spørgsmål i fuld offentlighed.

 

[...]

 

Neues Forums aktiviteter skal hvile på et lovligt grundlag. Vi henholder os til artikel 29 i DDR’s grundlov, hvorefter vi virkeliggør vores politiske interessevaretagelse i en forening.

 

[...]

 

Alle bestræbelser på at give Neues Forum en stemme er et udtryk for ønsket om retfærdighed, fred og demokrati såvel som beskyttelse og bevarelse af naturen. Det er denne impuls, vi ønsker for den kommende forandring af vores samfund. Vi opfordrer alle borgere i DDR til at medvirke til denne omlægning af vores samfund og blive medlemmer af Neues Forum.

 

Tiden er moden.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk