Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Polsk ultimatum 1938

Uddrag af det polske ultimatum til Litauen 17. marts 1938.

 

3. Polens regering giver hermed Litauens regering 48 timer, inklusive overleveringen af denne note, til at acceptere dette tilbud ved at bekendtgøre, at diplomatiske repræsentanter i Kaunas og Warszawa skal akkrediteres senest den 31. marts dette år. Frem til det tidspunkt skal alle samtaler af teknisk og anden karakter føres af ekstraordinære gesandter og befuldmægtigede ministre i Tallinn.

Udvekslingen af de vedlagte noter vedrørende etableringen af diplomatiske forbindelser skal finde sted inden udløb af fristen på 48 timer mellem Polens og Litauens ministre i Tallinn.

4. Det ovenfor fremsatte forslag kan ikke blive genstand for diskussion, hverken i forhold til indhold eller form – dette forslag er non varietur (: kan ikke varieres)."

 

Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk