Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Stalin og Hitler deler en stor del af Østeuropa mellem sig

23. august 1939 underskrev Tyskland og Sovjetunionen en ikke-angrebsaftale, der var et smukt dokument om at opretholde freden i Østeuropa. Denne aftale blev offentliggjort, men tillægsprotokollen, hvor Tyskland og Sovjetunionen delte en række østeuropæiske lande, heriblandt Litauen, mellem sig, blev holdt hemmelig. Sovjetunionen benægtede til slutningen af 1980'erne, at tillægsaftalen eksisterede, selvom vestlige historikere for længst havde bevist det ud fra tyske kilder.

Aftalen er underskrevet af Tysklands udenrigsminister Joachim von Ribbentrop og formanden for Sovjetunionens Folkekommissærers Råd (: regering) Vjatjeslav Molotov.

 

I anledningen af undertegnelsen af ikke-angrebspagten mellem Det Tyske Rige og Unionen af Socialistiske Sovjetiske Republikker har aftaleparternes undertegnede befuldmægtigede i strengt fortrolige samtaler diskuteret spørgsmålet om grænser mellem deres respektive interessesfærer i Østeuropa. Disse samtaler førte til følgende resultat:

1. I tilfælde af en territorial og politisk omorganisering i de områder, der hører til de baltiske stater (Finland, Estland, Letland, Litauen) skal Litauens nordgrænse udgøre grænsen mellem Tysklands og USSR's interessesfære. I denne forbindelse anerkender begge parter Litauens interesser i Vilnius-området.

 

2. I tilfælde af en territorial og politisk omorganisering i de områder, der tilhører den polske stat, skal grænsen mellem Tysklands og USSR's interessesfærer omtrentligt afgrænses af floderne Narew, Wisaa og San.

Spørgsmålet om hvorvidt begge parters interesser gør det ønskeligt at opretholde en selvstændig polsk stat, og hvordan en sådan stat kan afgrænses, kan kun afgøres af de kommende politiske begivenheder.

Uanset hvad vil begge regeringer afgøre dette spørgsmål ved hjælp af en venligtsindet aftale.

 

3. Med hensyn til Sydøsteuropa henviser den sovjetiske side til sine interesser i Bessarabien. Den tyske side erklærer sin totale mangel på politisk interesse i disse områder.

 

4. Denne protokol skal behandles strengt fortroligt af begge parter.

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk