Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Forfatningen fra 1938

Uddrag af forfatningen af 12. maj 1938.

 

Artikel 1

Staten Litauen er uafhængig og suveræn. Suveræniteten tilhører nationen.

 

Artikel 3

Staten Litauen er en republik. Republikkens præsident leder staten. (…)

 

Artikel 4

Statens magt er udelelig. Den udøves af republikkens præsident, Seimas, regeringen og domstolene. (…)

 

Artikel 64

Republikkens præsident vælges af repræsentanter for nationen. Hvem, der kan vælges som repræsentanter for nationen, og måden hvorpå præsidenten vælges, fastsættes ved lov. (…)

 

Artikel 73

Republikken præsident er ikke ansvarlig for sine embedshandlinger. republikkens præsident klan ikke drages til ansvar for andre handlinger mens han leder staten. (…)

 

Tekst 10 | Oversigten over kildetekster | Tekst 12

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk