Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Forfatningen fra 1928

Uddrag af forfatningen af 15. maj 1928.

 

Artikel 1

Den litauiske stat er en selvstændig demokratisk republik. Den højeste magt i staten ligger hos folket.

 

Artikel 2

Seimas, regeringen og domstolene udøver statens magt.

 

Artikel 3

Enhver lov, der strider mod grundloven, er ugyldig. (...)

 

Artikel 29

Seimas vedtager love. Nærmere om publicering og ikrafttrædelse af love fastsættes ved lov. (…)

 

Artikel 42

Præsidenten og ministrene udgør regeringen.

 

Artikel 43

Republikkens præsident vælges for syv år af særlige repræsentanter for nationen. Den nærmere ordning og metode for valget fastsættes ved lov. (…)

 

Artikel 49

Republikkens præsident udnævner statsministeren samt de andre ministre og rigsrevisoren, der indstilles af statsministeren, og præsidenten afskediger hele regeringen, de enkelte ministre og rigsrevisoren.

 

Tekst 9 | Oversigten over kildetekster | Tekst 11

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk