Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tyskland og bytter Litauen med USSR for en del af Polen

Hemmelig tillægsprotokol til ikke-angrebspagten mellem Tyskland og USSR af 23. september 1939.

 

De underskrivende befuldmægtigede udtaler, at der er opnået enighed mellem det tyske riges regering og USSR's regeringen om følgende:

Den hemmelige tillægsprotokol, som blev underskrevet den 23. august 1939, ændres under punkt, sådan at den litauiske stats territorium falder under USSR's interessesfære, mens provinsen Lublin og provinsen Warszawa falder under Tysklands interessesfære (jævnfør kortet, der er vedlagt Grænse- og venskabsaftalen, som er underskrevet i dag). Så snart USSR's regering på litauisk territorium tager særlige initiativer for at sikre sovjetiske interesser, vil den nuværende tysk-litauiske grænse blive ændret for at skabe en naturlig og enkelt grænseføring, sådan at den del af Litauens territorium, som ligger sydvest for den markerede linje på det vedlagte kort, vil overgå til Tyskland.

Endvidere udtaler parterne, at de økonomiske aftaler, som nu er i kraft mellem Tyskland og Litauen, ikke vil blive påvirket af de sovjetiske initiativer omtalt ovenfor.

 

Moskva, den 23. september 1939

 

På vegne af                                              

Det Tyske Riges Regering 

J.Ribbentrop                     

 

Med bemyndigelse

fra USSR's regering

V. Molotov

 

Tekst 14 | Oversigten over kildetekster | Tekst 16

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk