Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Forfatningen fra 1920

Uddrag fra den midlertidige forfatning af 10. juni 1920.

 

Artikel 1

Staten Litauen er en demokratisk republik.

 

Artikel 2

Den grundlovgivende Seimas er talerør for den højeste magt i Litauen. (…)

 

Artikel 5

Den udøvende magt indehaves af republikkens præsident og regeringen.

 

Artikel 12

Regeringen er ansvarlig over for den grundlovgivende Seimas og skal afgå, hvis Seimas udtrykker sin mistillid. (…)

 

Artikel 15

Alle litauiske borgere uanset køn, nationalitet og religion er lige for loven: Der findes ingen stænder eller titler.

 

Artikel 16

Personens, boligens, brevhemmelighedens ukrænkelighed samt religionsfrihed, pressefrihed, ytringsfrihed, strejkefrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed er garanteret for litauiske borgere. Dødsstraffen er afskaffet.

 

Tekst 6 | Oversigten over kildetekster | Tekst 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk