Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Grundloven fra 1922

Uddrag af grundlovenaf 1. august 1922.

 

Artikel 1

Den litauiske stat er en selvstændig demokratisk republik. Den højeste magt i staten ligger hos folket.

 

Artikel 2

Seimas, regeringen og domstolene udøver statens magt.

 

Artikel 6

Statssproget er litauisk. Anvendelse af lokale sprog fastsættes ved lov.

 

Artikel 10

Alle litauiske borgere, mænd og kvinder, er lige for loven. Oprindelse, religion og nationalitet kan ikke give en borger særlige privilegier eller indskrænkninger i rettigheder.

 

Artikel 27

Seimas vedtager love.

 

Artikel 40

Præsidenten og ministrene udgør regeringen.

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk