Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Fred med Rusland

Uddrag af fredaftalen mellem Litauen og Sovjetrusland af 12. juli 1920.

 

Rusland anerkender klar den litauiske stats selvstyre og uafhængighed med alle de juridiske følge, der er af denne anerkendelse, og afstår godvilligt fra den suverænitet og alle de rettigheder, som Rusland nogensinde har haft i forhold til den litauiske nation og dets territorium. Det faktum, at Litauen har tilhørt Rusland, medfører ingen forpligtelser for den litauiske nation og dets territorium i forhold til Rusland. (…)

 

Artikel IV

Begge aftaleparterne forpligter sig til følgende:

1. Ikke at tillade på sit territorium etablering eller tilstedeværelse af regeringer, organisationer eller grupper, som har til formål med magt at bekæmpe den anden aftalepart.(…)

 

Artikel VIII

De respektive parter afviser enhver form gensidige krav, der stammer fra den kendsgerning, at Litauen i nogen tid tilhørte det russiske kejserrige. (…)

 

Artikel IX

1. Ruslands regering vil for egne midler tilbagelevere biblioteker, arkiver, museer, kunstværker, lærebøger og instrumenter (…) hvis de nævnte genstande er blevet fjernet fra Litauen i løbet af verdenskrigen fra 1914 til 1917, til Litauens regering.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk