Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Politisk system

Uddrag af midlertidig forfatning af 4. april 1919.

 

Artikel 1

De øverste organer for statens myndighed er:

a) Statens præsident; b) Statsrådet, c) Regeringen. (…).

 

Artikel 8

Den udøvende magt tilhører statspræsidenten, som udøver den gennem regeringen, der er ansvarlig over for statsrådet. (…).

 

Artikel 13

Statspræsidenten har mellem statsrådets samlinger eller under dettes pauser ret til at udstede love, som er vedtaget af regeringen. (…)

 

Artikel 26

Alle statens borgere er lige for loven uanset deres køn, nationalitet eller religion. Der er ingen standsprivilegier.

 

Artikel 27

Personens, boligens, ejendoms urørlig samt religionsfrihed, pressefrihed, forsamlings- og foreningsfrihed er garanteret, hvos målet og midlerne ikke retter mod statens lovgivning. Bevæbnede forsamlinger er ikke tilladt.

 

Tekst 4 | Oversigten over kildetekster | Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk