Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Henvendelse fra den litauiske Helsinki-gruppe til FN

Henvendelse fra den litauiske Helsinki-gruppe til FN's generalsekretær, regeringerne for de stater, der havde underskrevet Helsingfors-slutakten, Amnesty International og Helsinki-grupper, 2. november 1979.

 

Den 23. august 1979 var der gået 40 år siden to diktatorers – Stalins og Hitlers –beredvillighed til at besætte en række østeuropæiske stater blev bekræftet med Molotovs og Ribbentrops underskrift. Gennemførelsen af denne hemmelige byttehandel gav menneskeheden 2. verdenskrig og tabet af uafhængighed til Litauen, Letland og Estland med alle følgerne deraf, som indtil nu har fastlagt det politiske, økonomiske og kulturelle liv i disse republikker.

En gruppe på 45 baltere har vedrørende dette underskrevet en protestskrivelse stilet til en rækker regeringer og til FN. Protesten har ikke blot bedt modtagerne om offentligt at fordømme Molotov-Ribbentrop-pagten, men også om at annullere dens konsekvenser, det vil sige at trække den fremmede hær ud af de baltiske republikker og give dem ret til selvbestemmelse. (…)

Den fysiske udryddelse af mennesker, som vover at bruge talefriheden og pressefriheden, som de er garanteret i [FN's] menneskerettighedserklæringen og Helsingfors-slutakten, fortsætter i Litauen. Politisk betinget hårdhændet behandling af anderledes tænkende forekommer oftere og oftere. (…)

Vi henvender os til alle mennesker af god vilje: lad os til minde om anden verdenskrigs ofre og gennemførelsen af menneskerettighederne opløfter vore stemmer til forsvar for en person, hvis tro gav mod til at fordømme skaberne af den frygteligste krig i historien.

 

Tekst 21 | Oversigten over kildetekster | Tekst 23

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk