Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Litauen erklærer sin selvstændighed

Bekendtgørelse fra Republikken Litauens Øverste Råd, 11. marts 1990.

 

Vedrørende genetableringen af en uafhængig litauisk stat

 

Republikken Litauens Øverste Råd har, idet man udtrykker nationens vilje, besluttet og bekendtgør hermed højtideligt, at udførelsen af højeste myndighed i den litauiske stat, som var blevet afskaffet af en fremmed magt i 1940, er genetableret, og Litauen er hermed atter en uafhængig stat.

Det Litauiske Råds uafhængighedserklæring af 16. februar 1918 og den grundlovgivende Seimas' beslutning af 15. maj 1920 om genetableringen af den demokratiske litauiske stat er aldrig juridisk blevet ophævet, og udgør det konstitutionelle grundlag for den litauiske stat.

Litauens territorium er helt og udeleligt og andre staters forfatninger gælder ikke på dens område.

Den litauiske stat understreger sin respekt for de almindeligt anerkendte folkeretlige principper, anerkender grænsernes ukrænkelighed som det er formuleret i slutakten fra Den Europæiske Konference om Sikkerhed og Samarbejde i Helsingfors i 1975, og garanterer menneskerettigheder, borgerlige og national mindretalsrettigheder.

Republikken Litauens Øverste Råd begynder som udtryk for sin magt med denne bekendtgørelse at realisere statens fulde suverænitet.

 

Tekst 22 | Oversigten over kildetekster | Tekst 24

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk