Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Danmarks Baltikum-politik efter frihedsbevægelsernes gennembrud

Folketingets dagsorden af 18. april 1990.

 

Idet Folketinget henviser til, at Danmark aldrig har anerkendt de tre baltiske landes indlemmelse i Sovjetunionen i 1940, udtrykker Folketinget sin støtte til de baltiske folks ønske om at udøve deres nationale selvbestemmelsesret. Folketinget udtrykker ønsket om, at Sovjetunionen og Litauen gennem frie forhandlinger, uden pres eller trusler, kan nå frem til et resultat, der sikrer, at Litauens formelle selvstændighed kan få et reelt indhold. Folketinget opfordrer regeringen til fortsat at arbejde for en styrkelse af kontakterne mellem Danmark og de baltiske republikker og støtter Nordisk Ministerråds bestræbelser for at oprette nordiske kultur- og informationscentre i de tre baltiske republikker.

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk