Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Revolutionen i 1905

Uddrag af resolution fra Den Store Seimas i Vilnius, den 4.-5. december 1905

 

1. Den nuværende situation i Rusland og Litauen

I det vi tager i betragtning, at kejserens nuværende regering er vor mest indædte fjende; at alle landområder har gjort oprør mod regeringen; at vi kan få et bedre liv, efter at have vundet kampen mod det gamle regime, har de forsamlede besluttet følgende:

Studér, forsaml jer og slut jer til kampen sammen med alle oprørske folk i Rusland.

 

2. Litauisk autonomi

Da sager vedrørende indbyggerne i Litauen kun kan afgøres ved reel autonomi (: selvstyre) for vores land, og idet vi ønsker fuld frihed for andre folk, der er bosat i Litauen, har den litauiske kongres besluttet følgende:

At kræve autonomi for Litauen med en Seimas i Vilnius, der er valgt ved lige, direkte og hemmelige valg uafhængig af køn, nationalitet og religion. Det autonome Litauen skal bestå af det nuværende etnografiske Litauen som kerneland samt yderområder (…) hvor befolkningen ønsker at tilhøre [Litauen].(…) Litauerne i Suvalkai-provinsen skal henregnes til det autonome Litauen. Relationerne til nabofolkene i Rusland skal baseres på føderation.

 

3. Hvordan autonomien skal opnås

(…) for det første skal den nuværende undertrykkelsesregering ødelægges. Til dette formål at det nødvendigt, at litauiske partier og personer forener sine kræfter(…) ikke betale skatter, lukker monopoler, ikke sender børn i russiske grundskoler(…) ikke tillader, at ens broder sendes til den russiske hær og af tvingende nødvendighed går i strejke, der omfatter hele det arbejdende folk i by og på land.

 

Tekst 2 | Oversigten over kildetekster | Tekst 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk