Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Trykkeforbuddet ophæves

Den kejserlige russiske regering afskaffer trykkeforbuddet for litauisk med latinske bogstaver, marts 1904. Samogitisk er en dialekt af litauisk, som tales i den vestlige del af Litauen, der historisk set er kendt som Samogitien.

 

Nu har ministerrådet, efter at have overvejet indenrigsministerens forslag nr. 340 om trykningen af publikationer på litauisk-samogitisk af 29. februar dette år besluttet: At tilbagekalde alle tidligere regeringsbeslutninger og dekreter vedrørende litauisk og samogitisk skrift og tillade latinske eller andre bogstaver, foruden russiske, i disse publikationer.

Selvherskeren har været så venlig at godkende rådets beslutning.

Overstyrelse for Presseanliggender bekendtgør ovennævnte for censurkomiteerne, individuelle censorer i den interne og udenlandske censur og beder dem retter sig derefter.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk