Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
1. Verdenskrig
//
Tekst 17

Den fransk-russiske militæraftale, 1892

I foråret 1891 havde den nyhed spredt sig blandt de europæiske stormagter, at Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien havde fornyet deres alliance – Triplealliancen af 1882 (fornyet 1887, 1891, 1902 og 1912), og at englænderne skulle være ved at nærme sig disse tre europæiske centralmagter. Det var på baggrund heraf, at der skabtes en fransk-russisk forståelse – på fransk: Entente – og den 18. august 1892 undertegnede Rusland og Frankrig nedenstående militæraftale.

 

Den fransk-russiske militæraftale 1892

Frankrig og Rusland, som er besjælede af samme ønsker om at opretholde freden, er for at muliggøre en forsvarskrig, som kan blive nødvendig på grund af et angreb fra triplealliancens styrker, enedes om følgende bestemmelser:

 

Artikel I

Hvis Frankrig angribes af Tyskland eller af Italien understøttet af Tyskland, skal Rusland indsætte alle disponible styrker i et angreb på Tyskland. Hvis Rusland angribes af Tyskland eller af Østrig understøttet af Tyskland, skal Frankrig indsætte alle disponible styrker i en kamp mod Tyskland.

 

Artikel II

Hvis triplealliancens eller et af dens medlemmers styrker bliver mobiliseret, skal Frankrig og Rusland ved første underretning derom uden forudgående overenskomst øjeblikkeligt og samtidig mobilisere samtlige deres stridskræfter og forlægge dem så nær grænsen som muligt.

 

Artikel III

De til rådighed stående styrker, som skal indsættes mod Tyskland, udgør på fransk side 1.300.000 mand og på russisk side 700.000 eller 800.000 mand. Disse styrker skal deltage i krigen med fuld styrke og med sådan en hastighed, at Tyskland bliver nødt til at kæmpe samtidig på en østlig og en vestlig front.

 

Artikel IV

De to landes generalstabe skal fortløbende samarbejde for at forberede og fremme gennemførelsen af de ovenfor anførte forholdsregler. Allerede i fredstid skal de udveksle informationer om alt, hvad de ved eller får at vide om triplealliancens armeer. Måden og mulighederne for i krigstid at opretholde den indbyrdes forbindelse skal undersøges og forberedes i forvejen.

 

Artikel V

Frankrig og Rusland skal ikke slutte nogen separatfred.

 

Artikel VI

Foreliggende overenskomst skal gælde lige så længe som triplealliancen.

 

Artikel VII

Alle de ovenfor opregnede bestemmelser skal holdes strengt hemmelige.

 

Efter Helge Paludan, Metode og kilder, (Gjellerup, 1970) spalte 384-385.

 

Tekst 16 | Oversigten over kildetekster | Tekst 18

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk