Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Wilhelm 1.’s proklamation i Versailles 18. januar 1871

Før den fransk-tyske krig (1870-1871) endnu var afsluttet, sluttede de to sydtyske kongeriger, Bayern, og Württemberg samt storhertugdømmet Baden og dele af Storhertugdømmet Hessen, sig til det Nordtyske Forbund. Den nye statsdannelse opstod under navnet Det tyske Rige, og dets overhoved skulle bære titlen af kejser. I spejlsalen på Versailles-slottet udenfor Paris proklameredes det nye kejserrige den 18. januar 1871. Otto v. Bismarck, kommende kansler i det nye kejserrige, oplæste ved denne lejlighed proklamationen, der var underskrevet af Wilhelm 1.

 

Wilhelm 1.s proklamation i Versailles 18. januar 1871

Til det tyske folk!

Vi Wilhelm, af Guds nåde konge af Preussen, vil, da de tyske fyrster og de frie stæder har rettet til os en enstemmig opfordring til at genskabe det tyske rige samt at forny og overtage den for mere end tres år siden nedlagte tyske kejserværdighed[1], og siden der er blevet vedtaget tilsvarende ændringer i det Nordtyske Forbunds forfatning, hermed gøre vitterligt, at vi har betragtet det som en pligt mod vort fælles fædreland at følge de forbundne fyrsters og stæders kaldelse og antage den tyske kejserværdighed.

I overensstemmelse hermed skal vi og vore efterfølgere på Preussens trone for fremtiden føre den kejserlige titel i alle vore forhold til det Tyske Rige og dets anliggender, og vi håber for Gud, at det skal være den tyske nation forundt, under dets gamle herligheds symbol, at føre fædrelandet en velsignelsesrig fremtid i møde. Vi overtager den kejserlige værdighed i bevidstheden om vor pligt til med tysk trofasthed at beskytte riget og dets medlemmers rettigheder, at bevare freden, støttet på folkets forenede kræfter at forsvare det Tyske Riges uafhængighed.

Vi antager den i håb om, at det skal være det tyske folk forundt at nyde lønnen for sine hede og heltemodige kampe i varig fred og bag grænser, som skænker fædrelandet den i århundreder savnede tryghed mod fornyede angreb fra Frankrig.

Men os og vore efterfølgere i kejserværdigheden må Gud give altid at kunne øge det Tyske Riges storhed, ikke gennem erobringer i krig, men ved de gaver, som freden skænker, i spørgsmål om nationens velfærd, frihed og dannelse.

 

Givet i hovedkvarteret Versailles, den 18. januar 1871.

 

Wilhelm

 

Efter Helge Paludan, Metode og kilder (Gjellerup, 1970), sp.380-381.

 

[1] Den tyskromerske kejserværdighed, som kejser Franz 2. nedlagde år 1806.

 

Tekst 8 | Oversigten over kildetekster | Tekst 10

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk