Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Stormagtspolitik 1815-1871: Oprør, kriser og krige

Friedrich Wilhelm 4. af Preussens opråb til berlinerne, 19. marts 1848

Den 18 marts 1848 kom det i kølvandet på marts-revolutionen i Berlin til barrikadekampe.

Efter en anspændt atmosfære i byen, havde den preussiske konge Friedrich Wilhelm IV forsøgt at berolige masserne med liberale indrømmelser:

Der skulle etableres en prøjsisk forfatning med de grundlæggende borgerlige rettigheder, tale-ogforsamlingsfrihed, pressefrihedogvalgret. Det syntes i første omgang at vinde folket for kongen.

En demonstration på Slotspladsen eskalerede dog, og oprørere opsatte barrikader. Dette resulterede i over 250 døde. De fleste af ofrene var håndværkere og arbejdere. Blandt ofrene var 11 kvinder og 10 børn unge under 18 år.

Den rystede prøjsiske konge formildede sine løfter yderligere og lagde op til dannelse af en liberal regering. Det skulle vise sig, at han kun i meget begrænset omfang holdt dette løfte.

 

Til mine kære berlinere! Gennem min indkaldelse[1] af i dag, har I modtaget pantet på jeres konges trofaste sindelag mod jer og mod hele det tyske fædreland. Endnu var den jubel, som utallige trofaste hjerter havde hilst mig med, ikke klinget ud, før en hoben fredsforstyrrere krævede oprørske og frække fordringer, og den gruppe voksede i takt med at de velvillige fjernede sig. Da deres voldsomme fremtrængen helt ind i slottets portal med rette lod os frygte slette hensigter og der blev udstødt fornærmelser mod mine tapre og trofaste soldater, måtte pladsen ryddes med kavaleri, i skridtgang og uden dragne våben, og to af infanteriets geværer gik af af sig selv, Gud ske lov uden at træffe nogen.

En bande af skurke, der mest bestod af fremmede, og som i en uges tid, skønt de var blevet eftersøgt, dog havde forstået at skjule sig, fordrejede denne omstændighed i tilknytning til deres slette planer ved åbenbare løgne og opfyldte mange af mine trofaste og kære berlineres ophidsede sind med tanker om hævn for blod, der angiveligt var udgydt! Og de (fremmede) blev således de afskyelige ophavsmænd til blodsudgydelserne. Mine tropper, jeres brødre og landsmænd, gjorde først derefter brug af våben, da de blev tvunget til det af mange skud fra Königsstrasse. Troppernes sejrrige fremtrængen var den nødvendige følge deraf.

Nu er det op til jer, indbyggere i min elskede fædrene by, at forhindre større ulykker. Indse, jeres konge og mest trofaste ven besværger jer derom ved alt, der er jer helligt, den usalige fejltagelse. Vend tilbage til freden, røm de barrikader, der står endnu, og send nogle mænd til mig, opfyldt af den ægte gamle berlinerånd, med ord, som passer sig overfor jeres konge, og jeg giver jer mit kongelige ord på, at alle gader og pladser straks skal blive rømmet af tropperne og den militære besættelse indskrænket til de få nødvendige bygninger, slottet, tøjhuset[2] og nogle få andre, og også der kun i kort tid.

Hør jeres konges faderlige stemme, indbyggere i mit trofaste og skønne Berlin, og glem det skete, som jeg vil glemme det i mit hjerte, for den store fremtid skyld, som under Guds freds velsignelse vil begynde for Preussen og gennem Preussen for Tyskland.

Jeres kærlige dronning og i sandhed trofaste moder og veninde, der ligger meget lidende, forener sine inderlige, tårevædede bønner med mine.

 

Skrevet i natten den 18.-19. marts 1848

Friedrich Wilhelm

 

Efter: Helge Paludan, Metode og kilder (Gjellerup, 1970), sp.359-360.

 

[1] Den kongelige indkaldelse af en forenet landdag, dvs. repræsentanter fra hele Preussen, der skulle udarbejde en friere forfatning.

[2] Tøjhuset var, ligesom det i København, stedet hvor militære køretøjer og støre våben blev opbevaret; et våbenarsenal.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk