Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 13

Arbejdsspørgsmål til kapitel 13

  1. Redegør for øernes politiske og konstitutionelle status før og efter salget i 1917.
  2. Definér begrebet ‘afkolonisering’ og diskutér, hvorvidt Dansk Vestindien blev afkoloniseret, da den danske stat solgte øerne?
  3. Forklar ultrakort hvad ‘US territory’ betyder?
  4. Beskriv samfundet i US Virgin Islands i dag. Hvordan er infrastukturen i området (havne, lufthavne, veje, kommunikation med omverdenen, herunder internet)? Hvordan er befolkningen sammensat? Hvordan ser økonomien i området ud? Hvilke former for erhverv er der på øerne? Hvilke muligheder for uddannelse og job er der?
  5. Hvilke årsager er der til, at befolkningen i US Virgin Islands ikke har fuld stemmeret i dag?
  6. Hvilke argumenter bruges der i den amerikanske debat for og imod, at befolkningen i US Virgin Islands skal have fuld stemmeret? Undersøg for eksempel organisationen We the People Project.
  7. Undersøg, om amerikanske statsborgere bosiddende i Danmark har stemmeret til det amerikanske præsidentvalg.
  8. Se videoklippet om U.S. Territories i Last Week Tonight (kildetekst 63). Hvad handler videoklippet om, og hvad er hovedbudskabet? Hvilke historiske begivenheder, juridiske paragraffer m.m. henvises der til i klippet?

Arbejdsspørgsmål til kapitel 12 | Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 14

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk