Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 11

Arbejdsspørgsmål til kapitel 11

The Fireburn 1878

 1. Redegør kortfattet for årsager til oprøret The Fireburn.
 2. Hvilke konsekvenser fik oprøret?
 3. Læs kildetekst 54: En sørgelig Ballade – skillingsvise om oprøret i 1878 og besvar følgende spørgsmål:
  1. Hvad er en skillingsvise?
  2. Opsummér visens indhold. Hvad er det, der bliver fortalt om oprøret på St. Croix?
  3. Hvilke årsager er der ifølge visen til, at oprøret bryder ud?
  4. Hvem er ’skurk’ i kilden?
  5. Hvordan beskrives afrocaribiere i kilden?
  6. Hvordan beskrives eurocaribiere i kilden?
  7. Diskutér, hvad skillingsvisen kan have betydet for almindelige danskeres syn på oprøret og på afrocaribiere?  

The Fireburn queens

 1. Søg på nettet efter The Fireburn Queens.
 2. Hvilke fremstillinger kan du finde af kvinderne? Søg både efter danske og US Virgin Islands-fremstillinger.
 3. Sammenlign Johannes Brøndsteds karakteristik af Queen Mary og The Fireburn fra 1953. Inddrag de to billeder af Queen Mary (i bogens afsnit om The Fireburn queens).

David Hamilton Jackson

 1. Hvem var David Hamilton Jackson?
 2. Hvem var Cornelius Crowe?
 3. Redegør for Jacksons og Crowes sag. Hvad ville de opnå? Hvilke midler brugte de for at opnå det? Inddrag kildetekst 57: Cornelius Crowes brev til Danmark (1916).

Arbejdsspørgsmål til kapitel 10 | Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 12

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk