Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 8

Arbejdsspørgsmål til kapitel 8

Slavekomitéen af 1839

 1. Redegør kortfattet for slavekomitéens mål og omfang.
 2. Sammenlign slavekomitéen med abolitionismen i England og USA.
 3. Definér begrebet ’borgerlig offentlighed’ og diskutér mulige årsager til, at slavekomitéen aldrig for alvor fik fodfæste i den spirende borgerlige offentlighed i Danmark i midten af 1800-tallet. 

Gruppearbejde: Abolitionismens billeder

Inddel jer i par eller små grupper og svar på spørgsmålene:

 1. Hvor mange af billederne har I set tidligere? I hvilke sammenhænge?
 2. Hvilket formål tjente billederne, da de blev fremstillet?
 3. Giv en karakteristik af det generelle syn på sorte og hvide mennesker i slutningen af 1700-tallet og frem til midten af 1800-tallet.
 4. Diskutér derefter, hvorfor motiverne udelukkende viser sorte mennesker i underdanige positioner.
 5. Læs kildetekst 41: The Brookes – visualising the transatlantic slave trade (2007) og diskutér, hvad billederne kan bruges til i dag?
 6. Vurdér om billederne kan siges at være racistiske? Argumentér for dit svar.
  1. Hvis ja, betyder det så, at abolitionismen ikke var ’en god sag’? 

Arbejdsspørgsmål til kapitel 7 | Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk