Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 5

Arbejdsspørgsmål til kapitel 5

 1. Beskriv befolkningssammensætningen i Dansk Vestindien.
 2. Hvorfor lykkedes det ikke for Danmark at befolke øerne med danskere?
 3. Hvilke årsager kan der have været til, at danskere flyttede til øerne?
 4. Redegør for tilværelsen for de rigeste danske plantageejere på øerne.
 5. Redegør for tilværelsen for de danske soldater på øerne.
 6. Redegør for tilværelse for de slavegjorte på øerne.

Livets gang på en sukkerplantage

 1. Redegør for de forskellige funktioner på en sukkerplantage – brug gerne Oxholms illustrationer og forklaringer.
  1. Hvordan var en typisk sukkerplantage opbygget?
  2. Hvilke arbejdsopgaver var der tilknyttet plantagen?
  3. Hvem udførte hvilke opgaver?
 2. Forklar, hvorfor sukker blev betragtet som den mest krævende afgrøde?
 3. Hvorfor måtte slavegjorte ikke sælge bomuld og sukker på slavemarkederne?

Frikulørte

 1. Hvad vil det sige at være frikulørt?
 2. Hvorfor steg antallet af frikulørte i Dansk Vestindien?
 3. Hvilke overvejelser kan have ført til, at de lokale lovgivere i Dansk Vestindien ikke kundgjorde Frederik 5.’s reglement af 1755 om frikulørte?
 4. Overvej, hvorfor styret fandt det nødvendigt, at frikulørte skulle kunne identificeres nemt, og diskutér, hvilke konsekvenser der var af brugen af f.eks. den rød-hvide kokarde.

Maroons

 1. Redegør for de to forskellige kategorier af at løbe maron.
 2. Diskutér, hvilke problemstillinger der har været for det danske styre, når de slavegjorte løb maron.

Forslag til rollespil i arbejdet med kapitlets kildetekster

Klassen deles op i grupper af tre. Hver person i gruppen læser en af følgende kildetekster (således at alle i gruppen læser en forskellig tekst): kildetekst 19: Hans West: Slaverne er ikke ulykkelige (1793), kildetekst 23: Paul Iserts opfattelse af slaveriet på St. Croix (1787) og kildetekst 24: Peter Lotharius Oxholms forsvar af den danske koloni (1797).Gruppen skal derefter debattere slaveriet, hvor hver historisk person fremfører ’sit’ syn på slaveriet i Vestindien og underbygger med citater fra kilden. Er der nogen mulighed for, at de tre kan nå til enighed?

 

Arbejdsspørgsmål til kapitel 4 | Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk