Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 6

Arbejdsspørgsmål til kapitel 6

 1. Nævn en håndfuld forskellige former for modstand, som de slavegjorte brugte, og overvej, hvilke konsekvenser disse modstandshandlinger har haft for slaveejerne.

Slaveoprøret på St. Jan 1733

 1. Diskutér, hvilket historisk eftermæle de forskellige forklaringer på årsagen til slaveoprøret på St. Jan giver:
  1. Forklaringen, at slaveoprøret var en konsekvens af naturkatastrofer og Gardelins Slavereglement.
  2. Forklaringen, at slaveoprøret var uafhængigt af naturkatastrofer og Gardelins Slavereglement.
 2. Diskutér, hvilket historisk eftermæle de forskellige forklaringer giver af, hvem der deltog i slaveoprøret på St. Jan:
  1. Forklaringen, at oprørerne hovedsageligt var nyankomne, ’bussals’, fra en særlig krigerisk stamme.
  2. Forklaringen, at oprørerne var erfarne slaver, flere af dem i højere stillinger, f.eks. bombaer.
 3. Diskutér om det store antal slaveoprør i perioden bidrager til en sandsynliggørelse af en af de to forklaringsmodeller.
 4. Læs kildetekst 29: Oprøret på St. Jan i 1733 set fra et nutidigt Virgin Islands’ perspektiv (1983).
  1. Hvordan beskriver den oprøret?
  2. Kig på brug af f.eks. adjektiver (tillægsord) i teksten: Hvordan bruges de til at beskrive de slavegjorte og deres valg?
  3. Hvilken forklaringsmodel lægger teksten sig op ad?

Arbejdsspørgsmål til kapitel 5 | Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk