Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 7

Arbejdsspørgsmål til kapitel 7

  1. Overvej hvilke fordele og ulemper, der kunne være for det danske kolonistyre ved kristning af de slavegjorte afrocaribiere.
  2. Hvorfor nødvendiggjorde herrnhuternes omvendelse af de slavegjorte, at de – i en vis udstrækning – var relativt åbne over for de afrikanske religioner?
  3. Hvilke fordele og ulemper kunne der være for de slavegjorte ved at lade sig omvende til kristendommen?
  4. Forklar, hvorfor og hvordan mange slavegjorte videreførte deres afrikanske tro ’under dække’.
  5. Du har sikkert hørt om ’voodoo’, ’ju-ju’ eller endda ’obeah’. Hvilke billeder kommer først til dig? Tænk over, hvor de forestillinger, du har om f.eks. voodoo, stammer fra. Er dit syn på det mon præget af det syn, de hvide koloniherrer havde?
  6. Redegør for de fordele og ulemper, der har været for det danske kolonistyre vedrørende de slavegjortes brug af obeah.
  7. Diskuter de nutidige kilder (kildetekst 35, kildetekst 36A og kildetekst 36B) og screendumpet fra ebay (side 76 i bogen) om brug af obeah i US Virgin Islands. Tyder det på, at obeah videreføres som tro, eller tyder det på, at obeah fordømmes? 

Baobab

  1. Redegør for den symbolske rolle, baobabtræerne har spillet for den afrocaribiske befolkning på øerne. Undersøg hvilken rolle, baobabtræerne har i Afrika. Er der paralleller?

Arbejdsspørgsmål til kapitel 6 | Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk