Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 14

Arbejdsspørgsmål til kapitel 14

 1. Undersøg mellemstatslige og overstatslige organisationers holdning til slaveriet og en eventuel undskyldning. Hvad mener eksempelvis EU og FN?
 2. Undersøg en række politiske partiers holdning til spørgsmålet om en undskyldning for slaveriet. Vælg partier på tværs af det politiske spektrum. Begynd med danske partier, men undersøg eventuelt også eksempelvis amerikanske, engelske og franske partiers holdning til spørgsmålet.
 3. Hvordan var den politiske holdning, da spørgsmålet dukkede op første gang i forbindelse med 150-års jubilæet for slaveriets ophævelse i 1998? Hvordan er det i dag? Er der nogen partier der har ændret holdning? I så fald hvorfor?
 4. Kildetekst 69: Undskyldningsdebat i Deadline på DR2, den 20. oktober 2013 indeholder blandt et link til en debat mellem de to politikere Søren Espersen (DF) og Nikolaj Villumsen (EL). Debatten handler om en eventuel undskyldning fra Danmark.
  1. Hvilke holdninger kommer frem i debatten?
  2. Hvilke argumenter bruger de to politikere for at understrege deres pointer?
 5. Foretag en spørgeskemaundersøgelse eller interview og undersøg holdninger til undskyldningsspørgsmålet. Overvej følgende når I designer jeres undersøgelse:
  1. Hvem I skal spørge: bestemte grupper eller tilfældige på skolen, gaden, sociale medier?
  2. Hvor mange skal I spørge: spørgeskema eller interviews?
  3. Hvordan skal I spørge?
  4. Skal der være en kort redegørelse for undskyldningsdebatten og dens historiske baggrund, eller vil I spørge uden at forklare?

Arbejdsspørgsmål til kapitel 13 | Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 15

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk