Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 12

Arbejdsspørgsmål til kapitel 12

 1. Lav en tidslinje for perioden 1864-1917, der viser Danmarks salgsforhandlinger med USA.
 2. Udpeg tre af de vigtige årsager til salget.
 3. Redegør for USA’s interesse i at få øerne i sin besiddelse.
 4. M/S Museet for Søfarts hjemmeside er der et omfattende billedarkiv med mange digitaliserede fotos fra Dansk Vestindien. En del af billederne viser øernes dårlige forfatning i begyndelsen af 1900-tallet, ikke mindst den udbredte fattigdom blandt afrocaribierne.
  1. Find en række fotos der viser hverdagslivet i Dansk Vestindien, og brug dem som kilde til historien. Hvad fortæller billederne om tiden op til salget af øerne?
  2. Inddrag også kildetekst 59: Forholdene i Dansk Vestindien er haabløse? (1916).
 5. Øernes dårlige økonomi er traditionelt blevet forklaret med, at kolonistyret var for slapt. Hvad siger denne holdning om datidens syn på kolonialismen?
 6. Kan øernes dårlige økonomi forklares på andre måder end et slapt kolonistyre? 

Folkeafstemningen

 1. Redegør kort for folkeafstemningen i 1916.
 2. Hvorfor spurgte det officielle Danmark ikke den afrocaribiske befolkning om dens holdning til salget?
 3. Diskutér mulige årsager til resultatet af David Hamilton Jacksons uofficielle afstemning.

Arbejdsspørgsmål til kapitel 11 | Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk