Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 3

Arbejdsspørgsmål til kapitel 3

  1. Nævn forskelle mellem klassesystemet i Danmark i 1700-tallet og i Dansk Vestindien i samme periode.
  2. Sammenlign forholdene for de stavnsbundne bønder i Danmark med de slavegjorte afrikanere i Dansk Vestindien. Brug kildetekst 12: Christian 5.'s Danske Lov i uddrag (1683).
  3. Hvordan ændrede forholdene sig for de laveste klasser i Danmark i løbet af 1800-tallet?

Arbejdsspørgsmål til kapitel 2 | Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk