Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Lenins brev til centralkomiteen

Efter uroligheder i Petrograd i juli 1917 gik Lenin under jorden. Fra sit eksil i Finland skrev han den 3. oktober dette brev til bolsjevikkernes centralkomite, hvori han opfordrede partiet til at gennemføre en revolution og overtage magten. Brevet er gengivet i uddrag.

 

Kære kammerater!

 

Begivenhederne foreskriver os vores opgave så klart, at en udsættelse simpelthen vil være en forbrydelse. Bondebevægelsen vokser. Regeringen øger sine brutale repressalier. I hæren vokser sympatien for os (99% af soldaterne stemmer på os i Moskva, de finske tropper og flåden er imod regeringen [...].

 

I Tyskland er revolutionen åbenbart begyndt, især efter nedskydningen af matroserne. Valgene i Moskva – 47% bolsjevikker – er en vældig sejr. Sammen med venstrefløjen af de Socialrevolutionære har vi et klart flertal i landet.

 

Jernbane- og postfunktionærerne er i konflikt med regeringen [...].

 

Det ville være en forbrydelse at ’vente’ under sådanne forhold.

 

Bolsjevikkerne har ingen ret til at afvente sovjetkongressen, de må straks tage magten. Derved redder de både verdensrevolutionen [...] og den russiske revolution [...] og hundredtusinder af menneskers liv i krigen.

 

At tøve ville være en forbrydelse. At afvente sovjetkongressen ville være en barnlig og skændig leg med formaliteter, et forræderi mod revolutionen.

 

Hvis man ikke kan tage magten uden opstand, så må man øjeblikkeligt indlede opstanden. Det er meget muligt, at man netop nu kan tage magten uden opstand, hvis sovjetten i Moskva f.eks. nu straks tog magten og (sammen med sovjetten i Petrograd) proklamerede sig som regering. I Moskva er sejren sikker, ingen kunne tage kampen op der. I Petrograd kan man vente. Regeringen kan ikke gøre noget, den er fortabt, den vil kapitulere [...].

 

Man behøver ikke nødvendigvis at ’begynde’ med Petrograd. Hvis Moskva ’begynder’ ublodigt, vil den bestemt blive støttet: 1) af hæren ved fronten, 2) af bønderne overalt, 3) af flåden og de finske tropper, som vil marchere mod Petrograd.

 

Selv om Kerenskij har en til to kavaleridivisioner foran Petrograd, må han kapitulere. Sovjetten i Petrograd kan vente og agitere for sovjetregeringen i Moskva. Slagordet er: magt til sovjetterne, jord til bønderne, fred til folkene, brød til de sultende.

 

Sejren er sikker, og der er 90% chance for, at den bliver ublodig.

 

At vente ville være en forbrydelse mod revolutionen.

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk