Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Ordre nummer 1 fra Petrogradsovjetten

l løbet af den 28. februar 1917 blev der udsendt mere end 100 ordrer fra Dumaens Militærkomite. Den 1. marts udsendte sovjette sin første ordre, som er gengivet her.

 

Den 1. marts 1917

 

Til garnisonerne i Petrograd militærdistrikt. Til alle soldater fra hæren, garden, artilleriet og flåden og til orientering for indbyggerne i Petrograd. Følgende skal øjeblikkelig udføres og efterleves:

 

Sovjetten af arbejder- og soldaterrepræsentanter har besluttet at

 

  1. I alle kompagnier, bataljoner, regimenter, depoter, batterier, eskadroner og i enhver afdeling inden for den militære sektor samt på krigsskibe skal der øjeblikkelig vælges komiteer blandt de af soldaterne og marinerne valgte repræsentanter i alle ovennævnte militære enheder.
  2. I alle militære enheder, som endnu ikke har valgt repræsentanter til Arbejdersovjetten, skal der vælges en for hvert kompagni. Vedkommende skal melde sig ved dumaens bygning i morgen, den 2. marts, klokken 10.00.

  3. I alle politiske demonstrationer er militære enheder underlagt Sovjetten af Arbejder- og Soldaterrepræsentanter og dens komiteer.

  4. Ordrer fra dumaens Militærkomite skal kun efterleves i de tilfælde, hvor de ikke strider mod ordrer og afgørelser, der er truffet af Sovjetten af Arbejder- og Soldaterrepræsentanter.

  5. Våben af alle slags, f.eks. geværer, maskingeværer – – – og andre våben må være til disposition og under kontrol af kompagni- og bataljonskomiteerne. Våben må ikke i noget tilfælde gives til officerer, heller ikke på deres krav.

 

[...]

 

Denne ordre skal læses højt i alle kompagnier, bataljoner osv.

 

Petrograd Arbejder- og Soldatersovjet.

 

Tekst 15 | Oversigten over kildetekster | Tekst 17

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk