Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Nikolaj den 2. abdikationserklæring

Teksten er zar Nikolaj 2.'s abdikationserklæring.

 

Den 2. marts 1917 kl. 22.00

 

I en tid med hårde kampe mod en ydre fjende, som i næsten tre år har forsøgt at slavebinde vores fædreland, har det været Guds vilje at pålægge Rusland en bitter prøvelse. De indre uroligheder, som begyndte blandt folket, truer med at få en katastrofal indflydelse på den fortsatte krigsførelse. Ruslands skæbne, den heroiske hærs ære, folkets velfærd, hele vort elskede fædrelands fremtid kræver, at krigen bliver ført til en sejrrig afslutning, uanset hvad det koster. Fjenden samler sine sidste kræfter, og den time er allerede nær, hvor vor tapre hær, sammen med vore glorværdige allierede, vil være i stand til at besejre fjenden fuldstændigt. I disse for Rusland så afgørende dage, – – – har Vi fundet det rigtigt at abdicere fra Ruslands trone og afgive den absolutte magt. Da Vi ikke ønsker at skilles fra Vores elskede søn, overdrager Vi tronfølgen til Vor broder Storhertug Mikhail Aleksandrovitj og velsigner ham ved opstigelsen på Ruslands trone. Vi pålægger Vores broder at administrere staten i fuldstændig og ukrænkbart samarbejde med folkets repræsentanter i deres lovgivende forsamlinger, og på grundlag af principper, som folket har etableret – – –

 

Måtte Herren, Gud hjælpe Rusland.

 

Nikolaj.

 

Tekst 16 | Oversigten over kildetekster | Tekst 18

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk