Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Rapport fra panserkryderen Aurora

Teksten er en rapport skrevet af Auroras kommissær om begivenhederne under Oktoberrevolutionen og Auroras aktion.

 

Krydseren ’Aurora’ havde været under reparation – – –, og man regnede med, at den kunne forlade Petrograd den 22. oktober for at prøve sit nye maskineri. Men på grund af den 2. alrussiske sovjetkongres, som nærmede sig, udstedte centralkomiteen for den baltiske flåde en ordre, som udsatte vores afsejling på ubestemt tid.  Sømændene på ’Aurora’ fik at vide, at de skulle deltage aktivt i forsvaret af sovjetkongressen og muligvis i en opstand. Den 24. oktober udnævnte den militære revolutionskomité mig til kommissær for krydseren ’Aurora’. Der blev arrangeret et særligt møde i sømændenes komité, hvor kommandanten og hans officerer var til stede. Jeg forklarede kort de instruktioner, jeg havde fået, og jeg sagde, at jeg ville udføre alle den militære revolutionskomités ordrer – – – uden hensyn til de kommanderende officerers synspunkter. Om aftenen den 24. oktober fik jeg instruktioner fra den militære revolutionskomité om at genåbne trafikken på Nikolaevskij-broen – – –. Det var nødvendigt at sejle skibet nærmere til broen, og jeg gav ordre til at sejle op ad floden – – – og kaste anker – – –.

 

Kommandanten nægtede at føre skibet under det påskud, at ’Aurora’ ikke ville være i stand til at sejle på Neva-floden. Jeg gav ordre til at lodde dybden i Neva-floden, og det viste sig, at krydseren kunne passere ganske let – – –.

 

Klokken 03.30 kastede skibet anker nær ved Nikolaevskij-broen. Vi arbejdede hele dagen den 25. oktober for at bringe skibet i kampklar tilstand – – –. Henimod aften modtog vi ordre fra den militære revolutionskomité til at affyre nogle få skud med løst krudt, når vi fik et signal fra Peter Paul fæstningen, og om nødvendigt beskyde Vinterpaladset med granater. Der blev imidlertid ikke lejlighed til det sidste, fordi Vinterpaladset snart overgav sig – – –.

 

Tekst 27 | Oversigten over kildetekster | Tekst 29

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk