Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Telegram fra Dumaens formad M.V. Rodzainko til Nikolaj 2.

Telegram fra Dumaens formand M.V. Rodzianko til Nikolai 2. 
Næsten enslydende telegrammer blev sendt til de kommanderende generaler ved fronten.

 

Den 26. februar 1917

 

Situationen er alvorlig. Hovedstaden befinder sig i en tilstand af anarki. Regeringen er ude af stand til at handle. Transportvæsenet, levnedsmiddelforsyningen og brændselsforsyningerne er brudt sammen. Den almene misfornøjelse vokser. Der foregår ubehersket skydning i gaderne. Nogle steder skyder militære enheder på hinanden. Det er nødvendigt, at en person, som nyder folkets tillid, øjeblikkelig får overladt at danne en ny regering. Der må ikke ske nogen udsættelse. Enhver opsættelse er ensbetydende med døden. Jeg beder til Gud, at ansvaret i disse timer ikke må falde på monarken.

 

Dumaens formand Rodzianko

 

Tekst 8 | Oversigten over kildetekster | Tekst 10

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk